Mondå Forlag Logo

Norsk | English

Mondå Forlag utgir illustrerte bøker som ved hjelp av humor legger til rette for kommunikasjon på tvers av kulturer. Vår visjon er å hjelpe de som kommer utenfra med å forstå de lokale, og de lokale med å forstå sin egen kultur bedre. Vi har publisert bøker om norsk og svensk kultur, og vi jobber med en global bok om kulturforskjeller. Illustrasjonene i våre bøker gjør det enklere å forstå kulturforskjeller, og åpner opp for dialog og kommunikasjon.

Våre forfattere og illustratører har ulike bakgrunner, fra akademia til business og kommunikasjon. De er ingeniører, sykepleiere, kokker, designere, investorer, Tv-produsenter og entreprenører. Sammen deler de sin kunnskap og innblikk i hvordan en kommuniserer og knytter kontakt med mennesker fra forskjellige kulturer. De forklarer ulike aspekter av de skandinaviske kulturene, med en overordnet visjon om å bidra til at samfunnet drar nytte av mangfoldet.

Våre norske bøker.

(Se øvrige utgivelse her.)

Mondå Forlag ble stiftet i 2013 av Julien S. Bourrelle. Forlaget er deleid av Marius Svenungsen, og vår forlagssjef er Elise H. Kollerud. *Salgsbetingelser