Posted on

Norsk skyss

Hvis en venn kjører deg hjem eller henter deg, kan han godt sette deg av 200 meter unna huset ditt fordi det er mer praktisk eller tar mindre tid. Det handler om å være så effektiv og lik som mulig. Det handler om å holde på uavhengigheten mellom venner.

Dersom det er åpenbart at en av vennene bidrar mer, vil begge miste sin uavhengighet. For nordmenn et dette ukomfortabelt før vennskapet er godt etablert, noe som kan ta flere år.

Nordmenn uten filter
Boken “Nordmenn uten filter” er skrevet av Julien S. Bourrelle

Fra boken “Nordmenn uten filter”. Vil du lese mer?